Tracking Scroll Depth – Theo dõi % nội dung bài viết được xem

TRACKING SCROLL DEPTH – THEO DÕI % NỘI DUNG BÀI VIẾT ĐƯỢC XEM

Bài này chúng ta vẫn sẽ thực hiện kỹ thuật đó nhưng với phương pháp khác đơn giản hơn nhiều. Đó là sử dụng trình kích hoạt “chiều sâu cuộn” của Google Tag Manager (GTM) kết hợp với thẻ Google Analytics (GA) có chức năng gửi event về GA.

Cài đặt chi tiết

Bước 1: Tạo trình kích hoạt tùy chỉnh loại “chiều sâu cuộn”

Trong danh mục trình kích hoạt bạn thêm mới:

Quảng Cáo

Chọn loại trình kích hoạt

Chọn loại chiều sâu cuộn:

Chọn “chiều sâu cuộn dọc”

 

Tỉ lệ phần trăm: % nội dung website đã được người dùng kéo tới.

Pixel: chiều dọc website tính bằng px được người dùng kéo tới.

Tại đây bạn sẽ điền 1 con số đại diện cho % nội dung trang website được người dùng kéo tới vd như 75%. Bạn cũng có thể chọn một con số khác vd 50, 25 …

Lưu lại là bạn đã có 1 trình kích hoạt tên “75 cuon doc”

Bước 2: Trong GTM tạo một thẻ Google Analytics loại theo dõi là sự kiện

Thêm thẻ mới:

Chọn loại thẻ Google Analytics

Cấu hình thẻ:

Lưu lại. Sử dụng trình xem trước của GTM để kiểm tra. Bạn kéo lướt website và kéo xuống vượt mức 75% nội dung website.

Bạn có thể thấy thẻ “75 cuon doc” được kích hoạt khi kéo tới 75% chiều dài trang web.

Nếu không có lỗi gì bạn có thể xuất bản.

Website: https://shopgiare.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *