Thời gian và mức phí giao hàng

 

Hình thức thanh toán Thời gian dự kiến nhận hàng Mức phí
Tiền mặt (COD) 03 – 05 ngày làm việc

kể từ ngày đặt đơn

Dựa trên biểu phí thực tế của đơn vị vận chuyển
Thanh toán trước (Chuyển khoản, Online, Visa/Mastercard, VnPay) 03 – 06 ngày làm việc

kể từ khi ZIEL nhận được thanh toán

Dựa trên biểu phí thực tế của đơn vị vận chuyển

 

Lưu ý:

  • Thời gian vận chuyển thực tế có thể nhanh hoặc chậm hơn so với thời gian dự kiến – phụ ​thuộc vào tình hình sản xuất hoặc các sự kiện bất khả kháng khác (mưa lũ, thiên tai, dịch bệnh).
  • Shop Giá Rẻ sẽ thông báo cho khách hàng nếu thời gian này dài hơn 10 ngày làm việc.
  • Tất cả hàng hóa được gửi tới khách hàng đều có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, bảo hành đầy đủ.
  • Trong trường hợp cần nhận đơn hàng gấp, Quý khách hàng có thể liên hệ với Shop Giá Rẻ qua Email, Điện thoại hoặc Facebook để được hỗ trợ vận chuyển nhanh hơn