Tinh Bột Nghệ Gia Truyền Hưng Yên

Sản phẩm chính hãng 100%

Loại gói Tinh bột nghệ vàng Tinh bột nghệ đỏ
200g 160.000 VNĐ 190.000 VNĐ
500g 320.000 VNĐ 370.000 VNĐ
1kg 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ