Cách loại trừ ip click tặc trong Google Adwords

LOẠI TRỪ IP BẰNG Google Adwords

Chắc mọi người cug biết việc chặn IP = histat có 1 nhược điểm đó là có thể chặn cả khách hàng tiềm năng vì ip histat có dạng x.x.x.0
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lấy IP = Google Analytics . Lợi thế của việc lấy ip của cách này là lấy luôn số cuối cùng từ đó chúng ta sẽ không loại trừ khách hàng
p//s: cách này có 1 nhược điểm là : do sử dụng code bên t3 nên nếu bên thứ 3 tạch thì mình cug tạch luôn 😀
Nhưng mình dùng cách này cung khá được

code:

<script type=”text/javascript” src=”http://l2.io/ip.js?var=myip”></script>
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-106968609-1’, ‘auto’);
ga(‘send’, ‘pageview’, {
‘dimension1’: myip
});
</script>

Dịch Vụ Quảng Cáo Google Adwords Uy Tín

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *